Guy Maddin

Foto: Łukasz Gawroński


Guy Maddin- kanadyjski reżyser i scenarzysta. Samouk, kinofil, zasłynął konsekwentną stylizacją własnej twórczości na filmy z lat 20. i 30., szczególnie tzw. part-talkies. Większość filmów Maddina powstaje w "garażowych", sztucznych dekoracjach, na czarno-białej taśmie 16mm (z wyrazistym ziarnem, rysami i zanieczyszczeniami). Każdy z nich to swoisty katalog obsesji, zarówno estetycznych, jak i fabularnych (miłosne trójkąty, patologiczna zazdrość, seksualne transgresje, amnezje i amputacje).

Canadian director and screenwriter, has made 25 short and feature-length films over the past twenty years. His works are stylised as films at the turn of the 1920s and 1930s. He is fascinated with silent cinema and part-talkies, his art is inspired by the aesthetics of German expressionism, surrealism, Soviet propaganda films, and the first Technicolor films. Maddin's films are mostly shot "indoors", artificial decorations on black and white 16-mm tape (distinctly grainy, with flaws and impurities). Each film is a specific catalogue of obsessions both in aesthetics and plots (love triangles, pathological jealousy, sexual transgressions, amnesia and amputations).

Filmy pełnometrażowe, Filmography: Tales from the Gimli Hospital (1988), Archangel (1990), Careful(1992), Twilight of the Ice Nymphs (1997), Dracula, Pages From a Virgin's Diary (2002),Cowards Bend the Knee (2003), The Saddest Music in the World (2003), Brand Upon the Brain! (2006), My Winnipeg (2007).

Ważniejsze filmy krótkometrażowe,important short movies: The Dead Father (1986), Odilon Redon or The Eye Like a Strange Balloon Mounts Toward Infinity (1995), The Heart of the World (2000).
Krzysztof Zanussi


Foto: Łukasz Gawroński

albo studium odkrywania oczu

Reżyser, scenarzysta, producent, jeden z najbardziej znanych i utytułowanych polskich twórców filmowych. Twórca filmów fabularnych i dokumentalnych, przedstawień teatralnych i operowych realizowanych w kraju i za granicą. Moralista, intelektualista, kosmopolita. Urodził się 17go czerwca 1939 r. w Warszawie. Zanim trafił do łódzkiej filmówki studiował fizykę i filozofię.
Krzysztof Zanussi pełni rozmaite funkcje instytucjonalne, min. jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej, Papieskiej Akademii Sztuk Pięknych, Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy i Polskiej Akademii Umiejętności. Laureat wielu nagród i wyróżnień.

Director, screenwriter, producer, one of the most famous Polish filmmakers, winner of multiple awards. Creator of features films and documentaries, theatre and opera perfomances in Poland and abroad. Moralist, intellectual, cosmopolitan. Born on 17 June 1939 in Warsaw. Before attending the Łódż Film School, he studied physics and philosophy.
Krzysztof Zanussi is also active in varoius institutions: as a memberof the European Fim Academy, the Pontifical Academy of Fine Arts and Letters, he belongs to the Polish PEN Club and Polish Academy of Learning. Winner of many prizes and special awards.

Wybrana filmografia/Selected Filmography:
Struktura Kryształu/The Structure of Crystal ( 1969 )
Życie Rodzinne/ Family Life ( 1971 )
Iluminacja/ Illumination ( 1973 )
Barwy Ochronne/ Camouflage ( 1976 )
Constans/ The Constant Factory ( 1980 )
Imperatyw/ Imperative ( 1982 )
Rok Spokojnego Słońca/ The Year of Quiet Sun ( 1984 )
Cwał/ In Full Galop ( 1996 )
Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową ( 2000 )
Rewizyta/Revisit ( 2009

Peter Strickland

Foto: Łukasz Gawroński

Urodził się w Rading w Wielkiej Brytanii w 1973 r. Autor licznych filmów krótkometraźowych. W 1996 r. wraz z grupą przyjaciół zapoczątkował projekt artystyczny The Sonic CateringBand łączący muzykę elektroniczną z kulinariami. Na festiwalu Era Nowe Horyzonty 2009 zaprezentował swój pierwszy film pełnometrażowy Katalin Varga.

Born in Reding, Great Britain in 1973. He has made numerous short films like: Between God and Inspiration Lie Heaven and Hell, Relapse, Fallout. Another: Bubblegum was presented at Berlinale in 1997. In 1996 he and some friends founded an art project, The Sonic Catering Band, blending electronic music with cuisine. At the Era New Horizons 2009 he presented his first feature film Katalin Varga.

Igor Maiboroda

Foto: Łukasz Gawroński


Urodził się w Kijowie na Ukrainie. Studiował elektronikę, następnie reżyserię, produkcję i scenopisarstwo. Poszukując nowych środków ekspresji, w latach 70tych i 80tych zrealizował serię wideoteatrró. Pracował również w telewizji. Na festiwalu zaprezentował swój reżyserski debiut Rerberg i Tarkowski. Odwrotna strona Stalkera ( 2008r. ) Jest to część sześciogodzinnej opowieści o życiu i losie Georgija Rerberga.

Born in 1959 in Kiev, Ukraina. After graduating from the Faculty of Electronic Engineering of the Kiev Polytechnic Institute, he studied directing at the Kiev State Institute of Theatrical Art. In the late 70s early 80s, he took part in the search for the new means of expression in art which fruited in the form of video-theatres. He worked for the television. Rerberg and Tarkovsky is his directing debut, a part of a planned six-hour-long film biography of Georgij Rerberg.

Tatia Rosenthal

Foto: Łukasz Gawroński
Urodziła się w Tel-Avivie w 1971 r. Studiowała fotografię w Paryżu, uczęszczała do Tisch School of Arts na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Zadebiutowała nagradzaną krótkometrażówką Crazy Glue, opartą na opowiadaniu Etgera Kereta. Z pisarzem współpracowała jeszcze przy A Buck's Worth i $9.99, swoim pełnometrażowym debiucie. Obecnie działą jako wolny strzelec w Nowym Jorku m. in. przy programie Blue Clues dla stacji Nickelodeon.

Born in Tel-Aviv in 1971. She studied photography in Paris and attended the Tisch School of the Arts at New York University. Her award-winning debut- the short film Crazy Glue-was based on a story by Etger Keret. She also worked with this writer on A Buck's Worth and $9.99 which was her full-length debut. Currently, she works as a freelancer in New York and one of the projects she is involved in is Nickelodeon's Blue Clues programme.

Denis Cote

Foto:Łukasz Gawroński


Urodził się w Nowym Brunszwiku w 1973 r. Studiował reżyserię w Ahuntsic College w Montrealu. Karierę zaczynał od krótkometrażowych filmów, które były pokazywane na międzynarodowych festiwalach, m.in. Des tortues dans la pluie [1997], Mieux [1998], Seconde valse [2000], L'hypotenuse [2001], Mecanique de l'assassin [2002] i La sphatte [2003]. Jego pełnometrażowe utwory to Les etats nordiques [2005], Nos vies privees [2007] i Ona chce chaosu [2008].

Born in New Brunswick in 1973. He studied filmmaking at Ahuntsic College in Montrealu.
Starting his career making short films, which have appeared at several international film festivals: Des tortues dans la pluie [1997], Mieux [1998], Seconde valse [2000], L'hypotenuse [2001], Mecanique de l'assassin [2002] i La sphatte [2003]. His feature films are Les etats nordiques [2005], Nos vies privees [2007] and All that she wants [2008].

Peter Greenaway

Foto: Łukasz GawrońskiP

Nik Sheehan

Foto: Łukasz Gawroński
Kristina Buozyte

Foto: Łukasz Gawroński


MARTA MESZAROS


Foto: Rafał PlacekJIM FINN

Foto: Rafał Placek

MARIA BLOM

Foto: Rafał PlacekTSAI MING-LIANG

Foto: Łukasz Gawroński

Tsai Ming-Liang jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej nagradzanych reżyserów wietnamskich, nazywa się go reprezentantam tzw. drugiej fali w kinematografii. Tworzy kino autorskie , o konkretnym , oryginalnym stylu i klimacie , pełne powracających motywów, obnsesyjnie powielanych i modyfikowanych wątków, mroczne i fascynujące. Jego najbardziej znane obrazy to min. Vive l'amour, Rzeka, Kapryśna chmura, Good Bye, Dragon Inn.

Tsai Ming-Liang is one of the most celebrated Vietnamese directors and surely the one most often awarded. He is called a representative of the second new wave in cinematography. He creates independent cinema with its specific original style and atmosphere, filled with recurring motifs, obsessively replicated and forever altered plots, both dark and fascinating. His most famous movies are: Vive l' amour, TheRiver, The Wayward Cloud, Good Bye, Dragon Inn.