Guy Maddin

Foto: Łukasz Gawroński


Guy Maddin- kanadyjski reżyser i scenarzysta. Samouk, kinofil, zasłynął konsekwentną stylizacją własnej twórczości na filmy z lat 20. i 30., szczególnie tzw. part-talkies. Większość filmów Maddina powstaje w "garażowych", sztucznych dekoracjach, na czarno-białej taśmie 16mm (z wyrazistym ziarnem, rysami i zanieczyszczeniami). Każdy z nich to swoisty katalog obsesji, zarówno estetycznych, jak i fabularnych (miłosne trójkąty, patologiczna zazdrość, seksualne transgresje, amnezje i amputacje).

Canadian director and screenwriter, has made 25 short and feature-length films over the past twenty years. His works are stylised as films at the turn of the 1920s and 1930s. He is fascinated with silent cinema and part-talkies, his art is inspired by the aesthetics of German expressionism, surrealism, Soviet propaganda films, and the first Technicolor films. Maddin's films are mostly shot "indoors", artificial decorations on black and white 16-mm tape (distinctly grainy, with flaws and impurities). Each film is a specific catalogue of obsessions both in aesthetics and plots (love triangles, pathological jealousy, sexual transgressions, amnesia and amputations).

Filmy pełnometrażowe, Filmography: Tales from the Gimli Hospital (1988), Archangel (1990), Careful(1992), Twilight of the Ice Nymphs (1997), Dracula, Pages From a Virgin's Diary (2002),Cowards Bend the Knee (2003), The Saddest Music in the World (2003), Brand Upon the Brain! (2006), My Winnipeg (2007).

Ważniejsze filmy krótkometrażowe,important short movies: The Dead Father (1986), Odilon Redon or The Eye Like a Strange Balloon Mounts Toward Infinity (1995), The Heart of the World (2000).