Krzysztof Zanussi


Foto: Łukasz Gawroński

albo studium odkrywania oczu

Reżyser, scenarzysta, producent, jeden z najbardziej znanych i utytułowanych polskich twórców filmowych. Twórca filmów fabularnych i dokumentalnych, przedstawień teatralnych i operowych realizowanych w kraju i za granicą. Moralista, intelektualista, kosmopolita. Urodził się 17go czerwca 1939 r. w Warszawie. Zanim trafił do łódzkiej filmówki studiował fizykę i filozofię.
Krzysztof Zanussi pełni rozmaite funkcje instytucjonalne, min. jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej, Papieskiej Akademii Sztuk Pięknych, Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy i Polskiej Akademii Umiejętności. Laureat wielu nagród i wyróżnień.

Director, screenwriter, producer, one of the most famous Polish filmmakers, winner of multiple awards. Creator of features films and documentaries, theatre and opera perfomances in Poland and abroad. Moralist, intellectual, cosmopolitan. Born on 17 June 1939 in Warsaw. Before attending the Łódż Film School, he studied physics and philosophy.
Krzysztof Zanussi is also active in varoius institutions: as a memberof the European Fim Academy, the Pontifical Academy of Fine Arts and Letters, he belongs to the Polish PEN Club and Polish Academy of Learning. Winner of many prizes and special awards.

Wybrana filmografia/Selected Filmography:
Struktura Kryształu/The Structure of Crystal ( 1969 )
Życie Rodzinne/ Family Life ( 1971 )
Iluminacja/ Illumination ( 1973 )
Barwy Ochronne/ Camouflage ( 1976 )
Constans/ The Constant Factory ( 1980 )
Imperatyw/ Imperative ( 1982 )
Rok Spokojnego Słońca/ The Year of Quiet Sun ( 1984 )
Cwał/ In Full Galop ( 1996 )
Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową ( 2000 )
Rewizyta/Revisit ( 2009